ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2022 Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έτους 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2022 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2022 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 56.2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών – προσαυξήσεων