ΑΡ. ΑΠΟΦ. 87.2021 Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 88.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οικονομική ενίσχυση αθλητικού συλλόγου για τη συμμετοχή του στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων στη Νάξο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 89.2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΦΑΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 90.2021 ΟΡΘΗ ΕΠ Iεράρχηση Πράξεων Δήμου Μήλου στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της τοπικής

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 91.2021 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 92.2021 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών