ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 105.2024 ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ