ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΔ ΔΗΜΟΥ & ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 58.2022 Λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση τμήματος αιγιαλού Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 59.2022 Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου