ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 198.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 199.2016 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ