ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167.2012 ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤ. ΑΙΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΩ ΠΕΜ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠ LIFE+

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169.2012 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 170.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ 1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ SMART ISLANDS ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173.2012 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174.2012 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 176.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 177.2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 178.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ