ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 156.2018 Προσχώρηση του Δήμου Μήλου στους όρους της σύμβασης με το ΤΠΔ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 157.2018 Υποβολή πρότασης Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι Δράσεις για τη βελτίωση προσβασησ στη γεωργικη γη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2018 Συγκρότηση και ορισμός προέδρου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 159.2018 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 160.2018 Έγκριση της υπ΄αριθ. 172018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση- Χρωματισμός Σχολικών μονάδων για το έτος 2018»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 161.2018 Έγκριση της υπ΄αριθ. 11 2018 μελέτης εργου προσβασιμοτητασ Νηπιαγωγειου Πλάκας

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 162.2018 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 163.2018 Επικαιροποίηση της με αρ. 95 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 164.2018 Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165.2018 Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.44122016 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168.2018 Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Shodosima στην Ιαπωνία ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169.2018 Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 170.2018 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171.2018 Εξέταση αιτήματος δημότη