ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 160.2017 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 161.2017 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 162.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 163.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 164.2017 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165.2017 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 166.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΜΗΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ IMERYS

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΡΥΤΗ ΣΤΗΝ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ IMERYS

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΗΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169.2017 ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 172.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 199 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ