ΑΠΟΦ 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

ΑΠΟΦ 53 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 54 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΠΟΦ 55 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 56 ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 57 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΠΡ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦ 58 ΚΑΘΟΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ.ΔΗΜΟΠΡ.ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017