ΑΡ. ΑΠΟΦ. 58.2022 Έγκριση του Πρακτικού Νο IΙI της Δημοπρασίας του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 59.2022 Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σταδίου Μήλου