ΑΡ. ΑΠΟΦ. 58.2022 Έγκριση του Πρακτικού Νο IΙI της Δημοπρασίας του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ