ΑΠΟΦ 60 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΎ

ΑΠΟΦ 61 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ 62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΦΩΝ ΣΤΕΡΩΝΗ)

ΑΠΟΦ 63 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΛΟΥΧΟΥ