ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 140.2015 ΔΟΜΗ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 141.2015 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 142.2015 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015