ΑΡ.ΑΠΟΦ. 93.2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Α ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 94.2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Α ΤΡΙΤΣΗΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 95.2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ.172021 μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 96.2021 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση, κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μήλου (Φάση Β΄)»