ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 125.2013 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 126.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 127.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 128.2013 ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟ 1923

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 130.2013 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 131.2013 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 132.2013 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 134.2013 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 136.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 137.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΚΕΔΜ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 138.2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 140.2013 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 141.2013 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ