ΑΡ. ΑΠΟΦ. 90.2023 Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στην προγραμματική σύμβαση για την καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 91.2023 Προγραμματική καθαριότητας μεταξύ Δήμου και Λιμενικού Ταμείου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 92.2023 Τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 96.2023 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 97.2023 Λήψη απόφασης έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση αγωγής ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 99.2023 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης διάρκειας εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101.2023 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ