ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 200.2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΩΔΟΡΟΥΣ