ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68.2022 Εξέταση αιτήματος παραχώρησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν ξενοδοχείου