ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 178.2018 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 179.2017 Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στήριξης χρηματοδότησης

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 180.2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 181.2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 182.2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΚ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 183.2017 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 184.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 185.2017 ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΤΚ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 186. 2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΤΚ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 187.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 188.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 1ST STUDENTS MEEETING ON INDUSTRIAL MINERALS ENERGY RESOURCES

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 189.2017 7η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 190.2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191.2017 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 193.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 194.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 195.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 196.2017 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 197.2017 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 198.2017 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 199.2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 201.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 202.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 203.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ