ΑΠΟΦ. 101.2021 Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110.2021 Λήψη απόφασης για την κατάργηση τμήματος προστατευτικών μπαρών κυκλοφορίας