ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110.2021 Λήψη απόφασης για την κατάργηση τμήματος προστατευτικών μπαρών κυκλοφορίας