ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69.2023 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 70.2023 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72.2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022