ΑΡ. ΑΠΟΦ. 60.2022 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΑΠ. 092022 Ο.Ε. – ΥΠΟΘΕΣΗ MA.CON.TEXN. ANA. A.E.)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 61.2022 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΑΠΟΦ. 522022 Ο.Ε. – ΥΠΟΘΕΣΗ Ν. ΞΥΔΟΥ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 62.2022 ΟΡΘΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΠΟΦ. 22 & 402022 Ο.Ε.)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 63.2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛ ΓΟΝ ΔΗΜ ΣΧΟΛ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 64.2022 Ορθή Επανάληψη Οροί Διακήρυξης Δημοπρασίας Χώρων Στάθμευσης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 64.2022 Οροί Διακήρυξης Δημοπρασίας Χώρων Στάθμευσης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 65.2022 ΟΡΘΗ Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών – Αντιγραφή