ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 143.2015 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ ΚΑΙ HORIZON HYDROGEN TERRITORIES (ΥΔΟΓΟΝΟ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 144.2015 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 145.2015 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 146.2015 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 147.2015 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 148.2015 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 149.2015 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 4.2015 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΙΔΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 151.2015 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 152.2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 2015 (ΔΗΚΕΔΜ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 153.2015 Ε΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 154.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 155.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 156.2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 157.2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΑΜΟΙΡΑΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΔΕΑ) ΖΥΝΤ ΧΕΜΙ ΜΕΠΕ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 160.2015 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ -ορθή επαν

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 162.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 163.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ Β΄ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 164.2015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165.2015 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 166.2015 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ Τ.Κ. ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167.2015 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ