ΑΡ. ΑΠΟΦ. 98.2021 Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 99.2021 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤ ΓΥΜΝΑΣ ΛΥΚ Β ΦΑΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 100.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ολοκλήρωσης διαδικασίας συντελέσεως της απαλλοτρίωσης Χαλικιά -Τριοβασάλου)