ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 144.2013 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΖΕΦΥΡΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 145.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE AGROECO

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 148.2013 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 149.2013 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150.2013 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 151.2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 152.2013 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 153.2013 Δ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 154.2013 Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 159.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ