ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 205.2016 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 207.2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 208.2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 209.2016 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 210.2016 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 211.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 212.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Α΄ΦΑΣΗ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 214.2016 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΔ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 215.2016 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 217.2016 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΔ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 218.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ