ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2021 Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 123.2021 Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 124.2021 Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 125.2021 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2021 Κανονισμός Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Μήλου