ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 205.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΠΚΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 206.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 207.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α΄ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 208.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 19.2016 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 210.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 211.2017 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 212.2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 213.2017 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΣΕΡΩΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 214.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ 8ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 215.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 216.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 218.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 219.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 220.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 221.2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 222.2017 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ 8 2002 ΔΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 226.2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 227.2017 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ