ΑΡ. ΑΠΟΦ. 66.2022 ΟΡΘΗ Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 67.2022 Εξέταση της από 18042022 (Α.Π. εισερχομένου 21162022) ένστασης της αναδόχου εταιρίας ΗΛΑ ΑΤΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 68.2022 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού