ΑΠΟΦ 65 ΠΟΛΥΕΤ ΔΕΣΜ ΠΛΗΜ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΦ 66 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 67 ΕΓΚΡ ΠΡ ΔΗΜΟΠΡ ΚΤΙΡΙΟ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΠΟΦ 68 ΕΓΚΡ ΠΡ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦ 70 Α ΕΝΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΦ 71 ΕΓΚΡ ΠΡ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΠΟΦ 72 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 73 ΕΓΚΡ ΠΡ ΕΛΑΣΤΙΧ ΦΟΡΤ

ΑΠΟΦ 74 ΕΓΚΡ ΠΡ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΦ 75 ΚΑΘ ΟΡ ΔΙΑΚ ΔΗΜ ΑΝΤΙΜ ΠΛΗΜΜΥΡ ΦΑΙΝΟΜ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΦ 76 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛΕΤ ΕΠΙΣΚ ΚΤΙΡ ΘΗΛ

ΑΠΟΦ 76Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘ ΣΕ ΠΛΗΡ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡ ΧΑΛΙΚΙΑ