ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169.2015 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171.2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ LIFE ZEOCOMPOST

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174.2015 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ-ΓΕΡΑΚΟΠΕΤΡΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2015 ΣΤ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 176.2015 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 177.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 178.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ (ΔΗΚΕΔΜ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 179.2015 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΕΔΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 181.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ