ΑΠΟΦ 256 ΕΓΚΡ ΠΡ ΚΛΗΡ ΕΠΙΤΡ 2Θ ΝΗΠ

ΑΠΟΦ 258 ΚΑΘ ΟΡ ΔΙΑΚ ΔΗΜ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΑΠΟΦ 259 ΑΝΑΘ ΥΠ ΒΙΡΓΙΩΤΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟ ΦΡ

ΑΠΟΦ 260 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΔΙΚΗΓ ΚΑΤ ΥΓΕΙΟΝ ΕΝΔ

ΑΠΟΦ 261 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΤΟΜ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤ