ΑΠΟΦ 72 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)

ΑΠΟΦ 73 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 74 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ)

ΑΠΟΦ 76 ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΠΟΦ 78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ)

ΑΠΟΦ 79 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ