ΑΠΟΦ 72 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)

ΑΠΟΦ 73 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 74 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΛΠ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ)

ΑΠΟΦ 76 ΕΚ ΝΕΟΥ ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2 ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ)»(ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.30767/25-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ).

ΑΠΟΦ 78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ)