ΑΡ. ΑΠΟΦ. 90.2020 Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 90629)»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 91.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 92.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 93.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 94.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 95.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 96.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 97.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΥΤΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 99.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΧΑΙΝΑ (2)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 100.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 102.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΡΙΑΔΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 103.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού – παραλίας στην περιοχή Φυριπλάκα Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 104.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 105.2020 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 106.2020 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης υπηρεσίας για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 107.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ MACON ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 109.2020 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κάδων περισυλλογής (βούτες) και πρεσών χαρτιού και πλαστικού, προκειμένου να τοποθετηθούν σε χώρο δικαιοδοσίας Δήμου Μήλ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 110.2020 Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακάλυπτης έκτασης ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στο Κλίμα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 111.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στον ΠΟΤΑΜΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 112.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στον ΠΑΠΙΚΙΝΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 113.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στον Π. ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 114.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στην Βουνάλα Τριοβασάλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 115.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στον ΠΥΡΙΑΝΤΕ ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 116.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου στάθμευσης στις ΠΛΑΚΕΣ