ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 129.2014 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 130.2014 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 131.2014 ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Δ