ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 163.2013 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165.2013 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ