ΑΠΟΦ 77 ΠΟΛ ΔΕΣΜ ΤΕΧΝ ΑΣΦ

ΑΠΟΦ 78 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 80 ΣΧΕΔΙΟ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 81 ΕΓΚΡ ΠΡ ΔΙΕΡ ΤΙΜΩΝ

ΑΠΟΦ 82 ΕΓΚΡ ΠΡ ΚΛΗΡ ΠΛΗΜ ΦΑΙΝ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΦ 83 ΕΝΤ ΠΡΟΠΛ ΖΑΓΟΥΡΗ ΔΗΜ

ΑΠΟΦ 84 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜ

ΑΠΟΦ 85 ΑΠ ΑΝΑΘ ΜΕΛ ΛΑΚΚΟΥ ΑΔΑΜ