ΑΡ. ΑΠΟΦ. 76.2023 Λήψη απόφασης περί ανατίμησης υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 78.2023 Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αγωγής ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 81.2023 ΟΡΘΗ_2 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων & Μελών Επιτροπών