ΑΡ. ΑΠΟΦ. 69.2022 Εξέταση αιτήματος ανατίμησης παρεχόμενων υπηρεσιών ταχυμεταφορικής

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 70.2022 Αλλαγή χρήσης του με αρ. 5704-052380-966 λογαριασμού του Δήμου Μήλου στην Τράπεζα Πειραιώς

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 71.2022 Έγκριση ή μη χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72.2022 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου»