ΑΡ.ΑΠΟΦ. 138.2019 Έγκριση ή μη χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 140.2019 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου επισκευής σχολικών κτιρίων ΄Β φάση

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 141.2019 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ φάση)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 143.2019 Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 145.2019 Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 146.2019 Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 147.2019 Έγκριση φιλοξενίας φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 148.2019 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑBAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 149.2019 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒBAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 150.2019 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Μαλούχου – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151.2019 Συμμετοχή Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις