ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117.2020 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ. ΑΝΟΙΚΤ. ΔΙΑΓ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119.2020 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 120.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 121.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 123.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 124.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΥΤΑΚΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 125.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΧΑΙΝΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 127.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΡΙΑΔΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 128.2020 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου