ΑΡ. ΑΠΟΦ. 122.2023 Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής και διέλευσης υπόγειων δικτύων στο οδικό δίκτυο Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 124.2023 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 125.2023 Εξέταση αιτήματος δημότη

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 126.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος σπουδάστριας ΙΕΚ για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο Μήλου (τροποποίηση απόφ. 12120

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 128.2023 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 130.2023 Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820803084

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 131.2023 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό και στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Μήλου, ως τροποποίηση της υπ. αρ. 10720

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 132.2023 Xορήγηση άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 134.2023 Λήψη απόφασης έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Μήλου προς την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 140.2023 Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50cc

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 141.2023 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ ΣΙΦΝΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 145.2023 Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙ