ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 84.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 90.2022 ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ