ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 12.2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 252.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α΄ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 253.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 256.2016 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 257.2016 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 259.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 260.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ρ.Σ. ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Α ΛΙΜΑΝΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 261.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 8ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 262.2016 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ