ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 166.2013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΒΗΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169.2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 170.2013 Ε ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2013 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 177.2013 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 180.2013 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΖΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 181.2013 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 182.2013 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 183.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΖΕΦΥΡΙΑΣ