ΑΡ. ΑΠΟΦ. 131.2021 ΟΡΘΗ Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 132.2021 Καθορισμός τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Μήλου έτους 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 133.2021 Λήψη απόφασης για τη μείωση δημοτικών τελών Δήμου Μήλου για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 143.2021 ΟΡΘΟ Εξέταση Συμφωνητικού Μίσθωσης τμήματος παραλίας Δήμου Μήλου, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων – Αντιγραφή