ΑΠΟΦ 88 ΕΚΤ ΗΜΕΡ ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΠΛΗΜ ΦΑΙΝΟΜ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΦ 90 ΣΧΕΔΙΟ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 91 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 92 ΑΥΞ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΠΑ

ΑΠΟΦ 93 ΑΠΟΔ ΔΩΡΕΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ

ΑΠΟΦ 94 ΕΣ ΕΞ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΑΠΟΦ 97 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΔΙΚΗΓΟ ΑΠΑΛ ΧΥΤΑ

ΑΠΟΦ 98 ΕΓΚΡ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΧΑΔΑ

ΑΠΟΦ 99 ΕΓΚΡ ΠΡ ΑΣΑ 1

ΑΠΟΦ 100 ΕΓΚΡ ΠΡ ΑΣΑ 2

ΑΠΟΦ 101 ΕΠΙΣΤΡ ΠΑΡΑΒ ΚΟΙΝΟΧΡ ΧΩΡΩΝ ΧΑΤΖ ΧΑΡ

ΑΠΟΦ 103Α ΑΠΟΔ ΛΟΓ ΕΝΤΑΛΜ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ