ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 200.2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 201.2015 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 203 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 204.2015 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 207.2015 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ HOL

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 209.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 211.2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ