ΑΡ.ΑΠΟΦ. 110.2021 Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 111.2021 Έγκριση πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων ως χώροι στάθμευσης οχημάτων στον Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 112.2021 ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 114.2021 Λήψη απόφασης οικονομικής ενίσχυσης πολιτιστικού συλλόγου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 115.2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 116.2021 ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ