ΑΡ. ΑΠΟΦ. 129.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 130.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ