ΑΡ.ΑΠΟΦ. 124.2020 Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Σ. & Εκλογή νέου Προέδρου